Miha Zorec

Miha Zorec je avtor in prevajalec več člankov in knjig s področja poljudne znanosti, tehnike, umetnosti in digitalne fotografije.

Najprej je služboval v Pionirskem domu (Ljubljana) nato pa se je zaposlil v osnovni šoli Vrhovci (Ljubljana) kot učitelj tehnike in fizike ter kot učitelj računalničar. Ob poučevanju je skrbel za računalniško opismenjevanje učencev in učiteljev ter spodbujal vključevanje spleta in mutimedije v učni proces. Izdelal je prve šolske spletne strani. V tem času je nastala tudi njegova prva knjiga SVETOVNI SPLET (Tehniška založba Slovenije, 1998) – priročnik za uporabo interneta in izdelovanje spletnih strani.

V okviru poučevanja fizike je vneto zbiral zamisli za preproste naravoslovne ekserimente za popestritev in dopolnitev pouka. Po nekajletnem zbiranju, preizkušanju in izpopolnjevanju eksperimentov je napisal knjigo NARAVOSLOVNA DELAVNICA (TZS, 2004), ki jo je tudi v celoti opremil sam (fotografije, oblikovanje in prelom). Knjigo je predstojnica katedre za fiziko na Pedagoški fakulteti v Ljubljani dr. Mojca Čepič priporočila vsem učiteljem naravoslovja.

Leta 1999 je sprejel povabilo Tehniške založbe Slovenije (TZS) in prevzel delovno mesto urednika knjig in učbenikov. Urejal je predvsem knjige s področja umetnosti, fotografije, naravoslovja, tehnike in poljudne znanosti. Obseg njegovega dela presega 160 knjig (seznam PDF). Nekaj let je urejal tudi revijo IDEJA (TZS, 2002-2005), ki je izhajala v tiskani in spletni različici.

Poleg uredniškega dela in prevajanja je deloval tudi kot kot fotograf, oblikovalec in izdelovalec prelomov ter sodeloval pri nastanku knjig z različnih področij. Del svojega znanja s tega področja je predstavil v knjigi DIGITALNA TEMNICA (založba Knjigca, 2009), ki jo je tudi sam opremil in pripravil za tisk.

Leta 2013 je TZS zabredla v hude težave, zaradi česar je odpustila vse svoje urednike. Miha Zorec je kot zadnji urednik knjižnega in učbeniškega programa zapustil TZS poleti 2013.

V mesecih brezposelnosti je napisal in opremil knjigo ZABAVNA NARAVOSLOVNA DELAVNICA, ki je novemba istega leta izšla pri založbi Knjigca.

Miha Zorec zdaj deluje na področju založništva in izobraževanja v okoviru svoje založbe KNJIGCA.

Avtorska dela od 2014 naprej:

  • Revija PISANI SVET (Knjigca, od 2014 naprej)
  • e-Slikanica RDEČA KOKOŠKA (Knjigca, 2014)
  • Slikanica LISICA IN POLŽEK (Knjigca, 2014)
  • Slikanica KAKO JE RUSICA PREGNALA GRDINICO (Knjigca, 2014)
  • Priročnik IGRE MOJEGA OTROŠTVA (Knjigca, 2014)
  • Priročnik IGRE ZA BISTRE GLAVE (Knjigca, 2015)
  • Priročnik RISANJE JE IGRA (Knjigca, 2015)
  • Priročnik IZDELKI IZ FILCA (Knjigca, 2016)
  • Priročnik USTVARJALNO RECIKLIRANJE (Knjigca, 2017)

 

Kontakt: miha.zorec@siol.net

Avtorske knjige

Ustvarjalno recikliranjeIzdelki iz filcaRisanje je igra

Igre za bostre glave

 

Prevedene knjige

Fotografija, oblikovanj in prelom (izbor)


.