Splošni pogoji poslovanja

Knjigca, založništvo in izobraževanje, Mihael Zorec, s.p.

 

NAČIN NAROČANJA KNJIG

Prodajne artikle na naših spletnih straneh lahko naročate po e-pošti, v naši spletni knjigarni ali s klicem na mobilni telefon: 041 / 55 77 39

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja do spremembe, objavljene v splošnih pogojih nakupovanja.

CENE

Vse cene so navedene v evrih (EUR) in že vsebujejo DDV.

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI

Plačilo je mogoče po povzetju ali na osnovi predračuna. Račun bo kupec prejel po pošti skupaj z naročenimi knjigami.

NAČIN IN ČAS DOSTAVE BLAGA

Naročene knjige bo založba kupcu poslala po pošti ali pa dostavila osebno v v največ 4 delovnih dneh od datuma prejema naročila za knjige iz zaloge in ob izidu knjige za knjige, naročene v prednaročilu.

PREVZEM E-KNJIG

Naše e-knjige naročite na enak način kot tiskane knjige, pri čemer je plačilo mogoče le prek predračuna. Postopek naročanja in prevzem je sledeč:

  1. E-knjigo naročite prek telefona, e-pošte ali internetne knjigarne.
  2. Plačate predračun, ki vam ga bomo poslali po pošti ali navadni pošti.
  3. S pomočjo podrobnih navodil, ki vam jih bomo poslai po prejemu plačila, v dveh korakih z naših spletnih strani prevzamete e-knjigo in ključ za aktivacijo.

Opomba: Vračilo prevzetih e-knjig ni mogoče.

STROŠKI DOSTAVE (za Slovenijo)

Stroški dostave knjig so 4,00 EUR.

Stroški dostave odrov so 7,00 EUR.

Stroški dostave lutk in drugih izdelkov se obračunajo po veljavnem ceniku pošte Slovenije.

ODSTOP OD POGODBE

Kot kupcu vam pripadajo vse pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov (Uradni list RS št. 98/2004).

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe sklenjene na daljavo (od spletnega nakupa) ali zunaj poslovnih prostorov podjetja. Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest blaga ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje KNJIGCA, Mihael Zorec, s.p., Brinje 1/20, 1290 Grosuplje (www.knjigca.si, info@knjigca.si) o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti). Ne glede na obliko odpovedi mora potrošnik podjetju predložiti kopijo računa. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe:

Če potrošnik odstopi od te pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave. Povračilo podjetje izvede na potrošnikov osebni račun, pri čemer potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj (odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej). Potrošnik blago vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, katerega je potrošnik obvestil podjetje o dostopu od pogodbe. Rok se upošteva, če potrošnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila blaga nosi potrošnik. Potrošnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja.

Omejitve pri uveljavljanju pravice do odstopa od pogodbe: izdelki morajo biti nerabljeni in nepoškodovani.

Opomba: Vračilo prevzetih e-knjig ni mogoče.

GARANCIJA

Za vse naše izdelke velja splošna garancija 1 leto, razen če v pogodbi ali na računu ni določena drugača garancijska doba. Če ste račun izgubili, ne skrbite, sporočite nam le vaše kontaktne podatke in vaš nakup bomo poiskali v našem arhivu.

REKLAMACIJE

Rok za reklamacijo je 8 dni od prejema blaga.

Reklamacije sprejemamo po telefonu na št. 041 / 55 77 39, pisno po elektronski pošti: info@knjigca.si ali pisno na naslov založbe:
Knjigca
, s.p.
Tlake 44A
1293 Šmarje-Sap

Strošek pošiljanja kupljenega blaga na naše sedež zaradi uveljavljanja garancije plača kupec. Pošiljke z odkupnino ne sprejemamo. Stroške pošiljanja nadomestnega ali popravljenega izdelka plača Knjigca, s.p..

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Kupec dovoljuje založbi Knjigca, s.p., zbiranje in uporabo pridobljenih osebnih podatkov. Zbrani osebni podatki se uporabljajo izključno za potrebe obdelave naročil. Založba Knjigca, s.p. se zavezuje, da pridobljenih podatkov ne bo posredovala tretjim osebam.

Osebni podatki so varovani v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/2004).

VARSTVO PRAVIC INDUSTRIJSKE LASTNINE

Ničesar, kar vsebujejo knjige, izdane v založbi Knjigca, s.p., ni mogoče šteti kot podelitev pravice do uporabe v druge namene, razen tistih, ki jih predvideva zakon o avtorskih in sorodnih pravicah, ter jih ni mogoče uporabljati brez predhodnega pisnega soglasja založbe Knjigca, s.p.,

Fotokopiranje in razmnoževanje je prepovedano. Nobenega publikacij se ne sme reproducirati, shraniti v pomnilniških sistemih ali posredovati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe.

PLATFORMA ZA REŠEVANJE SPLETNIH SPOROV

Za dostop do platforme kliknite tukaj.

PRISTOJNOST SODIŠČA

Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. Če sporazuma ne bosta mogli doseči, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po pravu Republike Slovenije.